LOADแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ LOADแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

sudteen555

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2562, 11:23:33 AM เข้าชม 9 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : โปรโมท                


รายละเอียดประกาศ


โหลดแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
 - วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบพนักงานธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เข้าดูยูทูบสอบพนักงานธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เข้าดูเว็บที่ พนักงานธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  พนักงานธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Tags : คู่มือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ